Notice: Undefined index: oldal_azon in /home/partykellek/public_html/classes/HtmlElements.class.php on line 526
Party Kellék Webshop

Szállítás és garancia

Szállítási költségek:
Előre fizetés esetén 1.300 forint/csomag
Utánvéttel történő fizetés esetén 1.890 forint/csomag

GLS szállítási mód választása esetén

A megrendelt termékek kiszállítását a rendelés leadását követő 2. munkanapra vállaljuk, mely határidőt legjobb tudásunk szerint igyekszünk betartani és betartatni, de amennyiben a szállítás mégis késik, a GLS mulasztásából következő késedelemért sajnos nem tudjuk vállalni a felelősséget.
Kézbesítéskor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett csomagot a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható. A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A kézbesítést a címzett aláírásával igazolja a GLS által kiállított nyomtatványon. A gépkocsivezető az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit a kézi szkennerben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve a telefonos, vagy elektronikus csomaginformációról előkereshető. AddresseeOnly Service Bizalmas küldemény kézbesítése során az átvevő a feladó által megjelölt személy, aki személyazonosságát a törvényben meghatározott okmányok alapján köteles igazolni. Ilyenkor az átvevő aláírása mellett az átvevő által bemutatott igazolvány vagy útlevél azonosító száma is feltüntetésre kerül. A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.

Grancia:
Garanciát nem adunk a termékekre, mivel jellegüknél fogva egyszer használatosak, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon.
A számla ebben az esetben, jótállási jegyként is szolgál,külön jótállási jegyet nem adunk.

Cseregarancia:

A tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a
 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás jog:

Megrendelése során Ön élhet elállási jogával, az alábbiak szerint:
- A fogasztót (vásárlót) elállási jog illeti meg (45/2014. Korm. Rendelet 20.§ (1) bekezdés).
- Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható (45/2014. Korm. Rendelet 20.§ (1) bekezdés)
- Elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható ( 45/2014. Korm. Rendelet 20.§ (2). bekezdés b. pontja)
- Elállási/felmondási nyilatkozatát a Korm. Rendelet mellékletében taláható mintán teheti meg (45/2014. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont) Ide kattintva letöltheti.
- Elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával (45/2014. Korm. Rendelet 22.§ (1) bekezdés a) és B) pont),
  melyet 14 napon belül írásban kell visszajuttatni az shop@party-kellek.hu e-mail címre.
- Az elállási jogával -  a termék átvételétől számított 14 napon belül - illetve, a termék megrendelése és átvétele közötti időben is élhet.
- Amennyiben él elállási jogával, úgy az átvett  terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyialtkozat megtételétől számíított 14 napon belül vissza kell juttatnia (15/2014. Korm.Rendelet 24.§ (1) bekezdés).
- A termékek vételárát a webáruház üzemeltetője, a termékek visszaérkezését követően legkésőbb 14 napon belül visszafizeti a vásárlónak, teljes összegben.
- Elállás esetén a visszaküldés költsége a vásárlót terheli.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat az shop@party-kellek.hu címen.